نوشته هایی با برچسب چگونگی جمع‌آوری نمونه ادرار در دوران بارداری

آزمایش ادرار در دوران بارداری

آزمایش ادرار در دوران بارداری

 در اولین جلسات معاینۀ بارداری پزشک معمولاً درخواست انجام یک آزمایش ادرار کامل و کشت ادرار را خواهد داد. برخی پزشکان در هر جلسه معاینه یا هر سه ماه یک بار درخواست آزمایش ادرار ‌می‌دهند و پزشکان دیگر تا زمانی که نشانه‌های هشداردهنده‌ای وجود نداشته باشد از شما آزمایش ادرار

ادامه خبر