نوشته هایی با برچسب نارنج‌قلعه

معرفی چند قلعه مشهور ایران

معرفی چند قلعه مشهور ایران

 قلعه يا دژ در ايران باستان، جايگاه ويژه‌اي داشته است؛ قلعه‌هايي كه در تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمين استوار ايستاده و هم‌اكنون به نسل ما به امانت سپرده شده‌اند. دژهاي مستحكمي كه هزاران راز و حقايق تلخ و شيرين در آن‌ها نهفته است.داستان‌ها و افسانه‌هاي كهن بسياري درباره قلعه‌ها

ادامه خبر