نوشته هایی با برچسب قلعه رودخان

معرفی چند قلعه مشهور ایران

معرفی چند قلعه مشهور ایران

 قلعه يا دژ در ايران باستان، جايگاه ويژه‌اي داشته است؛ قلعه‌هايي كه در تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمين استوار ايستاده و هم‌اكنون به نسل ما به امانت سپرده شده‌اند. دژهاي مستحكمي كه هزاران راز و حقايق تلخ و شيرين در آن‌ها نهفته است.داستان‌ها و افسانه‌هاي كهن بسياري درباره قلعه‌ها

ادامه خبر