نوشته هایی با برچسب جملات زیبا در مورد روز کارگر

متن ادبی زیبا درباره روز کارگر

متن ادبی زیبا درباره روز کارگر

 تبریک روز کارگر   انسانها به طور طبیعی، موجوداتی اجتماعی اند و برای دست یابی به بیش تر هدفهای مادی و معنوی شان، ناگزیر از تعامل با یکدیگر می باشند. در حقیقت، هر کدام از انسانها بر سر سفره دیگران نشسته اند و از دست رنج هم نوعان خویش روزی

ادامه خبر