نوشته هایی با برچسب آموزش تصویری فیله کردن ماهی

آموزش تصویری فیله کردن ماهی شیر

آموزش تصویری فیله کردن ماهی شیر

آموزش تصویری فيله كردن ماهی شير آموزش روش صحیح فیله کردن و جدا کردن استخوان ماهی خام و پخته، مهارتی که بسیار مورد نیاز برای پخت غذاهای دریایی است. ماهی را به گونه ای كه شكم ماهی سمت خودمان باشد روی تخته كار قرار دهيد. آن گاه بوسيله نوک چاقو

ادامه خبر