گلچینی از تصاویر مدل لباس های ستارگان در جشنواره کن ۲۰۱۸

 

جشنواره کن 2018, مدل لباس درجشنواره کن

لباس ستارگان در جشنواره کن, مدل لباس ستارگان در جشنواره کن

عکس های مدل لباس ستارگان در جشنواره کن

 

تصاویری از مدل لباس ستارگان در جشنواره کن, تصاویر ستارگان در جشنواره کن

عکس های مدل لباس ستارگان در جشنواره کن, تصاویری از جشنواره کن

تصاویر مدل لباس ستارگان در جشنواره کن

 

مدل لباس درجشنواره کن, مدل لباس بازیگران در جشنواره کن 2018

مدل لباس ستارگان در جشنواره کن, جشنواره کن 2018

لباس ستارگان هالیوودی در جشنواره کن ۲۰۱۸

 

لباس های جدید ستارگان در جشنواره کن, تصاویری از مدل لباس ستارگان در جشنواره کن

تصاویر ستارگان در جشنواره کن,عکس های مدل لباس ستارگان در جشنواره کن

مدل لباس ستارگان در جشنواره کن ۲۰۱۸

 

عکس های مدل لباس ستارگان در جشنواره کن,مدل لباس ستارگان در جشنواره کن

تصاویر مدل لباس ستارگان در جشنواره کن ۲۰۱۸

 

گردآوری: بخش مد مجله خانوادگی فراگیر نیوز